Skriveunderviser

Anita Nell Bech Albertsen

At skrive kreativt hænger tæt sammen med at reflektere over teksterne, egne og andres. Det udvikler nemlig ens egen evne til at skrive litterært. Ved at anvende teoretiske og analytiske
redskaber bliver man bedre til at finde de sproglige og fortælletekniske udfordringer i teksterne – og til at løse dem.
Anita er Ph.d. i dansk litteratur og faglitterær forfatter med mange års erfaring med praktisk såvel som teoretisk undervisning i faget skrivekunst på Syddansk Universitet, især med fokus på
fortælleteori.
Sammen med Trisse Gejl og Jo Hermann udbyder hun kurser i Tekstura.dk om for eksempel karakteropbygning, sproglig bevidsthed og kunsten at skrue en fortælling sammen.
Anita har også skrevet om en lærebog målrettet de gymnasiale uddannelser om begrebet klasse på tværs af litteratur, medier og sprog.
Anita tilbyder også workshops i kreativ skrivning målrettet gymnasielærere, der gerne vil fremme deres elevers skrive- og læselyst. Hun står desuden bag virksomheden Fabula, som udbyder kurser i storytelling for virksomheder.
Temaer: Kreativ skrivning som didaktisk redskab til at fremme læse- og skrivelysten hos elever på de gymnasiale uddannelser, fortælleteori og storytelling på tværs af medier.

Temaer
 • Kortprosa
 • Kreativ skrivning
 • Noveller
 • Plotstruktur
 • Romaner
 • Skoleforløb
Geografi
 • Fyn
 • Jylland
 • Online
 • Sjælland
Målgruppe
 • Unge
 • Voksne